లలిత హాస్పిటల్ ను ప్రారంభించిన హెల్త్ మినిస్టర్ దామోదర్ రాజా నరసింహ || GS9TV TELUGU

#lalithahospital #damodarrajanarasimha #healthminister
Join this channel to get access to perks:
https://www.youtube.com/channel/UCeqQzHlGCDGCa5r4RGrar3w/join

#GS9TVTELUGUNEWS
For more Latest News
Install Android App
http://play.google.com/store/apps/details?id=com.unicornsoftlabs.gs9tv

Official website
http://gs9tv.com
http://mananayakulu.com/

For Advertisements Contact
+91 90 5252 2626
+91 90 5252 2727